Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 
CiteertitelBeleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement burgerlijke stand Aalten 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 123964

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

gelet op het bepaalde in artikel 6, lid 4 van het Reglement burgerlijke stand Aalten 2016;

Besluiten:

vast te stellen de Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Artikel 1 Inleiding

Iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners is volgens de wet (artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand) verplicht 2 tijdstippen beschikbaar te stellen om kosteloos te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De gemeente moet bij een kosteloos huwelijk/geregisteerd partnerschap minimaal "een kosteloze 'ceremonie' houden die invulling geeft aan het wettelijk recht gratis te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan”.

Artikel 2 Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 

In deze beleidsregels staan de criteria die gelden als het (bruids)paar kiest voor een tijdstip waarop trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kosteloos is.

 

 • 1.

  Bruidsparen of partners kunnen alleen een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap sluiten op een in artikel 6, lid 5 van het Reglement burgerlijke stand Aalten genoemd tijdstip;

 • 2.

  Tijdens ‘de kosteloze ceremonie’ wordt invulling gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het opmaken van de akte en het geven van het ‘jawoord’ bij een huwelijk en het tekenen van de akte bij een geregistreerd partnerschap;

 • 3.

  Voorafgaand aan de ceremonie vindt er géén gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap gaat voltrekken;

 • 4.

  Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een medewerker van het team burgerzaken;

 • 5.

  Er wordt geen bode ingezet;

 • 6.

  Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in een (geschikte) ruimte in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten;

 • 7.

  In de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte mogen, op basis van de gebruiksvergunning, maximaal 11 personen (inclusief het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand) aanwezig zijn;

 • 8.

  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of het partnerschap sluit;

 • 9.

  Er worden van gemeentewege geen presentjes uitgereikt;

 • 10.

  Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, het drinken van champagne of bijvoorbeeld het verstrooien van bloemblaadjes of confetti is niet toegestaan;

 • 11.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap”.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

De beleidsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap treden in werking op 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 8 december 2015.

De burgemeester, G. Berghoef

De secretaris, J. Nobel