Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingreglement basisregistratie personen
Citeertitelreglement basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201406-01-2014Onbekend

19-06-2014

Officiele bekendmakingen, d.d. 23 juli 2014

2014-509110

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Basisregistratie personen Apeldoorn

 

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de Gemeente Apeldoorn

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Apeldoorn worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie verstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Apeldoorn aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit werkt terug tot 6 januari 2014;

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen Apeldoorn (Reglement BRP Apeldoorn).

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2014.