Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats
CiteertitelBeleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201109-10-2020Niet ingegeven

14-04-2011

Barneveld Vandaag, 14 april 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats

 

 

Beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten nadere regels vast te stellen voor de toewijzing van een gehandicaptenplaats op kenteken.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan worden toegewezen wanneer:

- De aanvrager beschikt over een Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart);

- Uit recent, onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de bestuurder slechts een beperkte afstand te voet af kan leggen, waarbij een maximaal haalbare loopafstand van 100 meter wordt gehanteerd;

- Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat binnen de loopafstand die door de aanvrager kan worden afgelegd met grote regelmaat geen parkeergelegenheid beschikbaar is;

- De verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

- De aanvrager niet reeds beschikt dan wel kan beschikken over eigen parkeergelegenheid.