Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarief rioolheffing Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarief rioolheffing Beesel
CiteertitelVerordening tarief rioolheffing Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarief rioolheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179094

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarief rioolheffing Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening tarief rioolheffing Beesel

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2017

Het tarief rioolheffing bedraagt € 162,00 per perceel.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

E.Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen - Housen

voorzitter