Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Subsidieregeling Jubilea 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jubilea 2015
CiteertitelSubsidieregeling Jubilea 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverodening Bergen op Zoom 2015, art. 3, eerste lid
 2. Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015, art. 7, tweede lid
 3. Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201513-07-2016Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad 2015, 58050

BW15-00593

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jubilea 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan sociaal culturele, culturele, educatieve en sportieve beleving;

 

Gelet op 3, eerste lid, artikel 7, tweede lid en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende regeling

 

Subsidieregeling Jubilea 2015

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De jubileumsubsidie geldt uitsluitend voor de hierna te noemen jubilea en bedraagt:

 • a.

  Voor de vastenavendinstellingen:

  • -

   voor een 11-jarig jubileum € 55,--

  • -

   voor een 33-jarig jubileum € 155,--

  • -

   voor een 55-jarig jubileum € 266,--

  • -

   voor een 77-jarig jubileum € 377,-- en voor iedere 22 jaar daarboven € 377,--

 • b.

  voor de overige instellingen:

  • -

   voor een 12,5 jarig jubileum € 75,--

  • -

   voor een 25-jarig jubileum € 125,--

  • -

   voor een 50-jarig jubileum € 250,--

  • -

   voor een 75-jarig jubileum € 375,-- en voor iedere 25 jaar daarboven € 375,--

Artikel 2 Doelgroep

In de gemeente Bergen op Zoom gevestigde instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, cultuur, educatie en recreatie komen in aanmerking van een jubileumsubsidie, mits zij:

 • -

  rechtspersoonlijkheid bezitten;

 • -

  volledige rechtsbevoegdheid bezitten danwel

 • -

  bij het ontbreken van volledige rechtsbevoegdheid zijn ingeschreven in de betreffende registers van de Kamer van Koophandel;

 • -

  geen winstoogmerk/fundraising nastreven en;

 • -

  sociaal-culturele, culturele, educatieve en recreatieve doeleinden nastreven.

Artikel 3 Procedurebepalingen

Uiterlijk 1 jaar na de jubileumdatum wordt een aanvraag om subsidie, vergezeld van een bewijs van een oprichtingsdatum (bijvoorbeeld kopie uittrekstel Kamer van Koophandel of statuten van de notaris) en het jubileumprogramma, schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders ingediend.

Artikel 4 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2.

  De Subsidieregeling Jubilea, in werking getreden op 1 januari 2011, wordt ingetrokken per 1 juli 2015;

 • 3.

  Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 juli 2015 worden afgedaan op basis van de Subsidieregeling Jubilea die in werking is getreden op 1 januari 2011;

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als; “Subsidieregeling Jubilea 2015”;

 • 5.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter