Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 27ste juni 1977, ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (Pb.1958 no.46), zoals gewijzigd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 27ste juni 1977, ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (Pb.1958 no.46), zoals gewijzigd
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld bij eilandsbesluit van 27-6-1984 (A.B. 1984, no. 10).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (Pb.1958 no.46), art.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-198401-08-198410-10-2010art. 1

08-08-1984

A.B. 1984, no. 12

n.v.t.
07-07-198401-02-1984Nieuwe regeling

27-06-1977

A.B. 1977, no. 12

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 27ste juni 1977, ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (Pb.1958 no.46), zoals gewijzigd

Artikel 1

  • 1. Het Speelvergunningsrecht, zoals bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen 1957 (P.B.1958, no.46) bedraagt per jaar NAf.60.000,-- (zestig duizend gulden) te voldoen bij vooruitbetaling in maandelijkse termijnen van f.5.000,--, de vervaldagen verschijnende op de eerste van elke maand, verhoogd met 1.5% van het bruto-bedrag der ontvangsten per kwartaal op aanslag vanwege het Hoofd van de afdeling Financiën te voldoen.

  • 2. Indien de ontvanger van het eilandgebied Bonaire zeven dagen na een maandelijkse vervaldag van het verschuldigde bedrag nog niet ontvangen heeft, wordt het voor de betreffende maand verschuldigde bedrag verhoogd met tien ten honderd.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van een bij eilandsbesluit te bepalen tijdstip.