Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT VAN 07 mei 2004, nr. 1 ter uitvoering van artikel 5 van de Prijzenverordening 1961 (A.B. 1961, no. 117), zoals gewijzigd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT VAN 07 mei 2004, nr. 1 ter uitvoering van artikel 5 van de Prijzenverordening 1961 (A.B. 1961, no. 117), zoals gewijzigd
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Prijzenverordening 1961, art. 5
  2. Overdrachtslandsverordening XXV: regeling van prijzen van goederen en diensten en winkelsluiting (P.B. 1991, no. 100)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-200410-10-2010Nieuwe regeling

07-05-2004

A.B. 2004, no. 13

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT VAN 07 mei 2004, nr. 1 ter uitvoering van artikel 5 van de Prijzenverordening 1961 (A.B. 1961, no. 117), zoals gewijzigd

Artikel l

Met het toezicht houden op de naleving van de Prijzenverordening 1961, zoals gewijzigd, worden de volgende personen daartoe aangewezen:

Dhr. Frensel J. Janga,

Dhr. Bienvenido A. van Putten,

Dhr. Julius A. martijn,

Dhr. Ewald G. Abdul,

Mevr. Daysiree D. Thode-Martines,

Mevr. Annette J. Thode,

Dhr. Rudsel M. Cicilia,

Dhr. Hunkli H. Bernabela,

Mevr. Arlette D. Everts-Martijn,

Dhr. Joseph E. Pourier.

Artikel II

  • 1. Dit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen.

  • 2. Dit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm, bekend gemaakt in een of meer dagbladen die in het eilandgebied worden verspreid.

Artikel III

Dit eilandsbesluit, treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.