Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Compensatieregeling Peuterspeelzaalwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling Peuterspeelzaalwerk
CiteertitelCompensatieregeling Peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCompensatieregeling peuterspeelzaalwerk.pdf Toeslagentabel 2016 bij Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Niet van toepassing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201601-08-2020Verbreding van de doelgroep die onder de regeling valt

19-05-2016

Website gemeente Boxmeer en Boxmeers Weekblad, 21 juni 2016

I-WL/2016/642

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling Peuterspeelzaalwerk

 

 

1. De gemeente Boxmeer besluit tot het bieden van de mogelijkheid tot kinderwerk voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

 

2. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de kostprijs per kindplaats. Deze is voor het jaar 2016 bepaald op maximaal

€ 2.184,- per jaar (€ 7,80 x 2 dagdelen per week (7 uur) gedurende 40 weken).

 

3. Aan de hand van het op dat moment geldende kinderopvangtabel van de belastingdienst wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald.

 

4. Het is aan de ouders te kiezen voor een kinderopvanginstelling.

 

5. De instelling (uitvoeringsorganisatie) verzoekt het College om tegemoetkoming in de kosten.

 

6. De instelling draagt zorg voor de inkomenstoets en legt hiervoor jaarlijks verantwoording af aan de gemeente.

 

7. Bekostiging vindt vooraf bij wijze van voorschot aan de instelling plaats. Daarbij wordt een termijn van 3 maanden gehanteerd. De instelling zorgt voor de benodigde verrekeningen waardoor de bijdrage van de ouders beperkt blijft tot de netto ouderbijdrage.

 

8. Het gaat om gezinnen die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag van de belastindienst.

 

9. De inkomensgrens wordt bepaald op basis van de inkomensverklaring die iedere ouder vooraf op moet vragen bij de belastingdienst. Deze inkomensverklaring moet voorafgaand aan de plaatsing van het kind overlegd worden aan de kinderopvanginstelling.

 

Ten slotte kunnen ouders die voldoen aan de criteria van het minimabeleid gedeeltelijk (maximaal) € 120,- per kalenderjaar) de eigen bijdrage peuterspeelzaalwerk terugkrijgen door een beroep te doen op de stimuleringsregeling maatschappelijke activiteiten van het minimabeleid Boxmeer.

 

Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.pdf

Toeslagentabel 2016 bij Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.pdf