Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ
CiteertitelAanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAanwijzingsbesluit toezichthouders WMO.pdf Aanwijzingsbesluit toezichthouders PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 76a Participatiewet
  2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  3. Artikel 53a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. Artikel 53a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. Artikel 5.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-201601-01-2015Wetswijziging

23-08-2016

Website gemeente Boxmeer, Boxmeer weekblad d.d. 13 september 2016

I-SZ/2016/1942

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Aanwijzen toezichthouders WMO

 

Nummer

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

 

overwegende dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo; artikel 6.1 worden nageleefd teneinde rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en fraude te voorkomen en te bestrijden

 

gelet op;

 

artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

 

Besluiten:

 

Met ingang van 1 september 2016 de functiegroep Klantmanagers Wmo van de afdeling Sociale Zaken aan te wijzen als toezichthouder Wmo als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:17 en artikel 5:20 Awb.

 

Boxmeer, 23 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris de burgemeester

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

 

EN

 

Gemeente Boxmeer

 

Onderwerp:

Aanwijzen toezichthouders PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ

Nummer

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

overwegende dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of de regels van de PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ worden nageleefd teneinde rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en fraude te voorkomen en te bestrijden

 

gelet op;

 

het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet (PW), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 

Besluiten:

 

1. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders WWB, IOAW en IOAZ d.d. 29 april 2013 in te trekken; en

 

2. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015:

a. de functiegroep Handhaving van de afdeling Sociale Zaken aan te wijzen als toezichthouder PW, Bbz 2004, de IOAW en IOAZ als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:17 en artikel 5:20 Awb;

b. de functiegroep Klantmanagers Participatiewet van de afdeling Sociale Zaken aan te wijzen als toezichthouder PW, Bbz 2004, de IOAW en IOAZ als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:17 en artikel 5:20 Awb.

 

Boxmeer, 23 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris de burgemeester

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders WMO.pdfAanwijzingsbesluit toezichthouders PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ.pdf