Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Mandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015
CiteertitelMandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGetekend besluit Mandaatregister gemeenteraad 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017Nieuwe regeling

10-12-2015

Website gemeente Boxmeer, datum publicatie 27 december 2017

O-FIN/2015/1008

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015

 

 

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Mandatering/machtiging van een aantal (ondertekenings- en besluit-)bevoegdheden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie aan het college van burgemeester en wethouders met de mogelijkheid van doormandatering c.q. doormachtiging conform het mandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015.

Nummer:

.

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van overheidsinformatie en de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

B E S L U I T :

tot mandatering/machtiging van een aantal (ondertekenings- en besluit-)bevoegdheden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie aan het college van burgemeester en wethouders met de mogelijkheid van doormandatering c.q. doormachtiging conform het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte mandaat- en machtigingsregister gemeenteraad Boxmeer 2015.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 10 december 2015.

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

K.W.T. van Soest