Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit aanwijzing elektronische bekendmaking voor besluiten van algemene strekking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing elektronische bekendmaking voor besluiten van algemene strekking
CiteertitelBesluit aanwijzing elektronische bekendmaking voor besluiten van algemene strekking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 139
  2. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling decentrale overheden, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2014Nieuwe regeling

03-06-2014

Gemeenteblad, 2014, 33086 (17 juni 2014)

Z64160 BenW14-01120

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Het college van de gemeente Bronkchorst heeft besloten, op grond van artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling decentrale regelgeving overheden:

 

de website www.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als plek voor het officieel bekendmaken (via het zogenaamd digitaal gemeenteblad) van besluiten van algemeen verbindende voorschriften en voor andere besluiten van algemene strekking.

 

Aldus op 3 juni 2014 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

A.H. van Hout H.A.J. Aalderink

 

 

Toelichting

 

Sinds jaar en dag publiceren we op de gemeentepagina’s in deze rubriek officiële besluiten die wettelijk bekend gemaakt moeten worden. Het gaat dan om vergunningen, bestemmingsplanprocedures en verordeningen/beleidsregels. De wereld wordt steeds digitaler en inmiddels worden veel officiële besluiten ook digitaal gepubliceerd. De verordeningen en beleidsregels worden door het besluit van b en w vanaf heden officieel bekendgemaakt via bovengenoemde website. Dit betekent dat dit dan ook de plek voor u is om besluiten over verordeningen en beleidsregels in te zien en er op te reageren. Op de gemeentepagina’s publiceren wij nog enkel een overzicht van deze besluiten met een verwijzing naar www.officielebekendmakingen.nl. Op www.overheid.nl kunt u een e-mailattendering instellen om deze meldingen in uw mailbox te ontvangen.