Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)
CiteertitelBesluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2014Nieuwe regeling

30-09-2014

Gemeenteblad, 2014, 54850 (7 oktober 2014)

Z66258 BenW14-01363

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)

De invorderingsambtenaren van de gemeente Bronckhorst ;

 

 • °

  E.H.J. Kragten - administratief medewerker A

 • °

  D.L. ter Beest - medewerker publieke dienstverlening A

   

Besluiten:

 • *

  De afdelingshoofden (leden MT) en de griffier van de gemeente Bronckhorst of zijn/haar plaatsvervangers zijn bevoegd om namens hem/haar op te treden in de volgende situaties tot de invordering in eerste aanleg: het toezenden of uitreiken van de nota en het innen in eerste aanleg daarvan.

 • *

  De algemeen directeur van de dienst Wegverkeer (RDW) is bevoegd om namens hem/haar op te treden in de volgende situaties tot de invordering in eerste aanleg:

  het toezenden of uitreiken van de nota en het innen in eerste aanleg daarvan van de leges als bedoeld in de tarieventabel die behoort bij de Legesverordening van enig jaar.

 • *

  De directeur van BerkelMilieu NV is bevoegd om namens hem/haar op te treden in de volgende situaties met betrekking tot de heffing en invordering van reinigingsheffingen zoals omschreven in de tarieventabel die behoort bij de Verordening reinigingsheffingen van enig jaar.

 

Aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

 

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is mogelijk.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Hengelo Gld, 30 september 2014

De gemeenteambtenaren voornoemd,

 

 

E.H.J. Kragten D.L. ter Beest