Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2009Nieuwe regeling

12-05-2009

Contact, 19 mei 2009

Z10504 BW09-03812

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet, van de gemeente Bronckhorst;

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Gelet op de "Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie";

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

 

Algemeen

 

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Bronckhorst hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. DE in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende -zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

Voorkeursvolgorde

 

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige" in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

 

Hengelo (Gld), 12 mei 2009

 

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet, van de gemeente Bronckhorst (heffingsambtenaar)