Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017
CiteertitelBesluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Archiefverordening gemeente Bronckhorst 2017

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/456195/456195_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2017Nieuwe regeling

28-03-2017

Gemeenteblad, 2017, 119807 (12 juli 2017)

Z80754 BW17-003257

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017

Behorende bij collegevoorstel nummer Z80754/BenW-03257

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

 

overwegende dat een archiefbewaarplaats moet worden aangewezen;

 

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van de Archiefverordening gemeente Bronckhorst 2017;

 

Besluit:

 • 1.

  In te trekken het Besluit aanwijzing archiefbewaarplaatsen, vastgesteld 15 april 2008

 • 2.

  Vast te stellen het Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017

   

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  de wet: Archiefwet 1995;

 • b.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • c.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de wet benoemde gemeentearchivaris;

 

Artikel 2 Aanwijzing archiefbewaarplaats

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13 in Doetinchem.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017

de secretaris, de voorzitter,

B.J. Drewers M. Besselink