Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2009Nieuwe regeling

12-05-2009

Contact, 19-05-2009

Z10504 BW09-03812

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

 

 

Artikel 1  

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van de gemeente Bronckhorst;

Gelet op het bepaalde in:• artikel 1 van de verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2009;• artikel 2 van de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bronckhorst 2009;• artikel 3 van de verordening baatbelastingen:

 • 1.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 1 Toldijkseweg 2005

 • 2.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 2 Baak-Noord-Zutphen Emmerikseweg 2005

 • 3.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 3 Baak-Midden-ZE-weg 2005

 • 4.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 4 Baak-Zuid-ZE-weg 2005

 • 5.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 5 Dollemanstraat 2005

 • 6.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 6 Bakermarksedijk 2005

 • 7.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 7 Vrendenbargsedijk 2005

 • 8.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 8 Toverstraat / Rozenstraat 2005

 • 9.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 9 Walterslagweg 2005

 • 10.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 10 De Veerseweg 2005

 • 11.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 11 Beukenlaan 2005

 • 12.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 11A Zutphen-Emmerikseweg 58 2005

 • 13.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 12 Kruisbrinkseweg 2005

 • 14.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 12A Kruisbrinkseweg 20/20A 2005

 • 15.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 13 Landlustweg-Paardestraat 2005

 • 16.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 14 Olburgseweg 2005

 • 17.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 14A Olburgseweg 29 2005

 • 18.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 15 Bronkhorsterweg 2005

 • 19.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 16 Zutphen-Emmerikseweg / Beekstraat 2005

 • 20.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 17 Hoogstraat 2005

 • 21.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 18 Reigersvoort 2005

 • 22.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 19 Zutphen-Emmerikseweg / Lamstraat 2005

 • 23.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 20 Pipeluurseweg 2005

 • 24.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 21 Lamstraat 2A 2005

 • 25.

  Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 22 Broekstraat 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 23 Hardsteestraat 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 24 Beekstraat 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 25 Paardestraat 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 26 Lamstraat 12A 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 27 Beekstraat 10/11 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 28 Muizengatweg 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 29 Kuilenburgerstraat 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 30 Pipeluurseweg 7/7A 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 31 Doesburgseweg 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 32 Muizengatweg 5/9 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 33 Beekstraat 11/12 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 34 Langendijk 1/3 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 35 Capellegoedweg 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 36 Timpweg 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 37 Schiphorsterstraat / Bakermarksedijk 2005

 • Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 38 Toldijkseweg 24/24A/26 2005• artikel 2 van de verordening forensenbelasting Bronckhorst 2009;• artikel 2 van de verordening rioolrechten Bronckhorst 2009;• artikel 4 van de verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2009;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

AlgemeenIn sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte, perceel,). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Bronckhorst een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 • 1.

  Voorkeursvolgorde bij verschillende soorten genothebbendenMet betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: 1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt: 1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning; 1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft; 1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier; 1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Voorkeursvolgorde binnen één soort genothebbendeMet betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Bronckhorst wonen of gevestigd zijn: 2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt; 2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd; 2.1.3 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft; 2.1.4 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon; 2.1.5 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd; 2.1.6 degene die bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning als genothebbende of gebruiker bekend is; 2.1.7 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Bronckhorst wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn: 2.2.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft; 2.2.2 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon; 2.2.3 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd; 2.2.4 degene die bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning als genothebbende of gebruiker bekend is; 2.2.5 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden; 2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn: 2.3.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft; 2.3.2 degene die bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning als genothebbende of gebruiker bekend is; 2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3.

  Voorkeursvolgorde bij gebruikers OZB, BRWBR, ForensenbelastingMet betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten die worden geheven van gebruikers en de forensenbelasting, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: 3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;3.2 de oudste in leeftijd; 3.3 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Voorkeursvolgorde bij gebruikers rioolrecht en afvalstoffenheffingMet betrekking tot het rioolrecht van gebruikers (afvoerrecht) en de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van: 4.1 de man, bij huwelijk, partnerregistratie of samenwoning van man en vrouw, met of zonder inwonende kinderen; 4.2 degene die ook als genothebbende door eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;4.3 de oudste in leeftijd, in geval van gelijktijdige verstiging in het belastingobject;4.4 degene die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens het langst staat ingeschreven op het betrokken adres; 4.5 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • 5.

  Samenvoeging van aanslagen op één aanslagbiljetIndien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die: 5.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen; 5.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen; 5.3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 6.

  Uitzonderingen op de voorkeursvolgordeDe onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien: 6.1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is; 6.2 bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 7.

  Situatie bij begin belastingjaar is beslissendVoor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 8.

  Doel voorkeursvolgorde rechtvaardigt afwijking daarvanAangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 9.

  Wijzigingen voorkeursvolgordeWijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 10.

  Afwijkingen van voorkeursvolgordeIndien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk.)

 • 11.

  Voorkeursvolgorde ook van toepassing bij heffingswijze ‘op andere wijze’Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

De gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van de gemeente Bronckhorst (heffingsambtenaar)

Hengelo (Gld), 12 mei 2009