Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Besluit tot het stellen van regels met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het stellen van regels met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt
CiteertitelBesluittot het stellen van regels met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2009, art. E
 2. Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010art. 1 lid d

16-02-2010

Onbekend

B&W besluitenlijst van 16-02-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het stellen van regels met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel E van de Parkeerverordening 2009;

b e s l u i t:

 • 1.

  De volgende regels te stellen met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt:

  • a.

   bijgaand formulier vast te stellen voor het aanvragen van een vergunning om te kunnen parkeren in de Molenbuurt (zie bijlage 1);

  • b.

   alleen bewoners van de Molenbuurt en aldaar gevestigde bedrijven kunnen een vergunning aanvragen om te kunnen parkeren in de Molenbuurt;

  • c.

   per woning worden maximaal drie vergunningen verleend;

  • d.

   per bedrijf wordt per werknemer maximaal één vergunning verleend en per bedrijf maximaal vijf vergunningen te gebruiken door bezoekers en klanten. De aanvraag wordt beoordeeld op het belang van de vergunningen voor het bedrijf en de beschikbaarheid van parkeerruimte.

  • e.

   bewoners en bedrijven in de Molenbuurt met mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein komen in aanmerking voor één of meerdere parkeervergunningen, met uitzondering van de BAVO Europoortvestiging aan de Poortmolen;

  • f.

   bewoners van de Standaardmolen en de Zaagmolen kunnen een verzoek indienen om het parkeren op een plaats op de openbare weg voor een parkeergelegenheid op hun eigen perceel, zijnde een garage, carport of parkeerplaats, te formaliseren middels het plaatsen van het bord E9 (RW 1990, bijlage 1) met vergunningkenmerk als onderbord. De aanvraag wordt beoordeeld op mogelijk gevaar en hinder voor het overige verkeer;

  • g.

   de bevoegdheid tot het verlenen van de vergunningen om te kunnen parkeren in de Molenbuurt te mandateren aan het afdelingshoofd Stadsbeheer met de mogelijkheid tot verlening van ondermandaat aan het unithoofd Handhaving en Vergunningen;

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden per 11 januari 2010.

Capelle aan den IJssel, 20 oktober 2009.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester.

ing. T. de Beer, loco. J.J. van Doorne.