Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Besluit tot het aanwijzen van weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders Molenbuurt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het aanwijzen van weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders Molenbuurt
CiteertitelBesluit tot het aanwijzen van weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders Molenbuurt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Parkeerverordening, art. B
  2. Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2010nieuwe regeling

20-10-2009

IJsselpost, 28-10-2009

B&W besluitenlijst van 20-10-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders Molenbuurt

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel B van de Parkeerverordening 2009;

 

b e s l u i t:

als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen de weggedeelten en de als zodanig ingerichte openbare parkeerterreinen, gelegen op en aan de volgende wegen in de Molenbuurt:

Gedurende de periode van 08.00 tot 20.00 uur:

Poortmolen;

Beltmolen;

Stellingmolen;

Paltrokmolen;

Windmolen;

Korenmolen;

Poldermolen;

Papiermolen;

Standaardmolen, met uitzondering van de onder b. genoemde plaatsen;

Zaagmolen, met uitzondering van de onder b. genoemde plaatsen;

gedurende de periode van 00.00 tot 24.00 uur:

de parkeerplaatsen in de Standaardmolen en de Zaagmolen zoals genoemd onder artikel 1 sub f van het Besluit van 20 oktober 2009 tot het stellen van regels met betrekking tot het parkeren in de Molenbuurt;

 

dit besluit in werking te laten treden per 11 januari 2010.

Capelle aan den IJssel, 20 oktober 2009.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

ing. T. de Beer, loco. J.J. van Doorne.