Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Nadere regels Individuele Studietoeslag 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Individuele Studietoeslag 2015
CiteertitelNadere regels Individuele Studietoeslag 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid, van de Verordening individuele studietoeslag Capelle aan den IJssel 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201501-01-201501-06-2019Nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad Jaargang 2015Nr. 12614

620141

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Individuele Studietoeslag 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

overwegende, dat het wenselijk is het beleid omtrent de individuele studietoeslag vast te leggen in nadere regels;

 

gezien het advies van de Cliëntenraad van 10 december 2014;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Verordening individuele studietoeslag Capelle aan den IJssel 2015;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Nadere regels Individuele Studietoeslag 2015

 

Artikel 1 Doelgroep

Een belanghebbende die aan de voorwaarden van artikel 36b van de wet voldoet kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen is het vereist dat de belanghebbende ook aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoet:

  • a.

    belanghebbende kan de studie vanwege de arbeidsbelemmering (nog) niet combineren met arbeidsparticipatie;

  • b.

    belanghebbende ontvangt geen inkomsten anders dan studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000;

  • c.

    belanghebbende kan geen beroep doen op een voorliggende voorziening.

Artikel 2 Citeerartikel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels Individuele Studietoeslag 2015.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2015.

 

Capelle aan den IJssel, 3 februari 2015.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.