Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017
CiteertitelAanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2017, 218991

929642

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

besluit:

 

het aanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017 vast te stellen

 

Artikel 1 Uitbreiding wettelijke taken voor mandatering

Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan het bestuur IJSSELgemeenten tot het nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringhandelingen in het kader van:

 • a.

  artikel 285, eerste lid, onderdeel f, van de Faillissementswet;

 • b.

  artikel 284, vierde lid, van de Faillissementswet;

 • c.

  artikel 287, vierde lid, van de Faillissementswet.

 

Artikel 2 Ondermandaat

 

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders staat het bestuur van IJSSELgemeenten toe ondermandaat te verlenen aan de directeur IJSSELgemeenten van de in artikel 1 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders staat de directeur IJSSELgemeenten toe ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden van de in artikel 1 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders staat de afdelingshoofden toe ondermandaat te verlenen aan de in het mandaatoverzicht opgenomen unithoofden en medewerkers.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten 2017'.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Capelle aan den IJssel, 5 december 2017

  

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris, de burgemeester