Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107510

1005381
01-06-2018

08-05-2018

gmb-2018-213923

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code: 5430

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Artikel 1

Geen vergunning is vereist voor het venten met:

 • a.

  consumptie-ijs;

 • b.

  groenten;

 • c.

  fruit;

 • d.

  aardappelen.

 

Artikel 2

Het venten vindt uitsluitend plaats op de weg en onder volgende voorwaarden:

 • a.

  de venter mag slechts persoonlijk venten en dient in het bezit te zijn van een bewijs waaruit blijkt dat voldaan is aan de meldingsplicht;

 • b.

  het bewijs van melding dient op verzoek van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren te worden getoond;

 • c.

  de venter draagt zelf zorg voor orde en veiligheid;

 • d.

  alle door de toezichthoudende ambtenaren, politie en brandweer gegeven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

 • e.

  de venter dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs;

 • f.

  er mag niet worden gevent binnen een afstand van 50 meter van:

 • i.

  een standplaats of winkel waar gelijksoortige goederen plegen te worden verkocht;

 • ii.

  de markt;

 • g.

  bij het doen van aankondigingen mag geen gebruik worden gemaakt van enig hulpmiddel ter versterking van de menselijke stem. 

   

  Artikel 3

  De venter doet minimaal twee weken van tevoren melding van het venten.

   

  Artikel 4

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 APV 2013 – Ventverbod wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam