Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Gebieden verbod Openlijk Drankgebruik 2018 (ex artikel 2:48 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Gebieden verbod Openlijk Drankgebruik 2018 (ex artikel 2:48 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageKaarten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107795

1005381
01-06-2018

08-05-2018

gmb-2018-213817

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Gebieden verbod Openlijk Drankgebruik 2018 (ex artikel 2:48 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code 5418

 

De burgemeester van Capelle aan den IJssel,

overwegende dat:

 

 • -

  de overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

 • -

  tegen overlast opgetreden kan worden op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018;

 • -

  dat een verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in een bepaald gebied een effectief instrument ter voorkoming van overlast is gebleken;

 • -

  het wenselijk is om eveneens in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

 

besluit vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit Gebieden verbod Openlijk Drankgebruik 2018 (ex artikel 2:48 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Artikel 1 Verboden drankgebruik

1. De volgende gebieden worden aangewezen waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018:

 • a.

  Alle openbare plaatsen, in omgeving van winkelcentrum De Terp, alsmede de daaronder gelegen parkeergarage, de gehele Diepenbuurt (alle woonlagen), het gebied rondom metrostation De Terp, het Atolpad, het Waardenpad tot aan de Koggerwaard, en de vissteigers achter de Balearen aan, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart.

 • b.

  De Pelikaanweg en omgeving zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart.

 • c.

  Het Centrumgebied zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart. Van de werking van dit besluit zijn uitgezonderd de terrassen op het Stadsplein gedurende de tijd dat zij in gebruik zijn als horeca-terras.

 • d.

  Het gedeelte van de wijk Schollevaar dat wordt begrensd door het Filomeentje Erf, Het Kleine Inez Erf, de Vuurdans, de Heksendans, de Stoelendans en de Reidans, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart.

 • e.

  Het Vuykpark, inclusief de aanwezige aanmeervoorziening, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart.

2. Van de werking van de gebiedsaanwijzing zijn uitgezonderd de delen van het gebied tijdens evenementen, als bedoeld in artikel 2:25 en 2:25a Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018, mits dit in de vergunning of acceptatie van de melding uitdrukkelijk is toegestaan.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

1. De volgende aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken:

 • a.

  Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Vuykpark ex artikel 2:48, lid 1 APV 2013;

 • b.

  Aanwijzingsbesluit ex art. 2:48 APV 2013 - Openlijk drankgebruik

2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018.

De burgemeester,

 

P. Oskam