Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107812

1005381
01-06-2018

08-05-2018

gmb-2018-214333

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5401

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1

Mits daarvan een week van tevoren melding wordt gedaan en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in lid 2, is geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10, lid 1, APV 2018 vereist voor de volgende categorieën voorwerpen:

 • a.

  bouwketen;

 • b.

  bouwsteigers;

 • c.

  containers;

 • d.

  eco-toiletten;

 • e.

  opslag van bouwmaterialen/bouwmaterieel.

 

Artikel 2

De plaatsing van voorwerpen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  instructies en aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten worden direct opgevolgd;

 • 2.

  vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden;

 • 3.

  blindengeleide stroken mogen niet belemmerd worden;

 • 4.

  geen plaatsing op of boven brandkranen;

 • 5.

  geen plaatsing op gehandicaptenparkeerplaats;

 • 6.

  een doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter dient vrijgelaten te worden;

 • 7.

  bij plaatsing op trottoirs dient een strook van 1,20 meter vrijgelaten te worden voor voetgangers;

 • 8.

  bij plaatsing van voorwerpen boven de weg, niet zijnde gevelreclame, bedraagt de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter gemeten vanaf de kruin van de weg;

 • 9.

  bij plaatsing van steigers boven de weg op het trottoir ten behoeve van bouw-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden worden voldoende maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van vuil en ten behoeve van de opvang van vallend materiaal/materieel;

 • 10.

  stoffen zoals zand, aarde en grint mogen alleen in zakken worden geplaatst (dus niet los storten) en als wordt voldaan aan letter k;

 • 11

  bij een open puinbak of zak moet deze tussen zonsop- en zonsondergang, doch in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur, afgedekt zijn ter voorkoming van verspreiding van vuil;

 • 12

  de in gebruik genomen oppervlakte bedraagt niet meer dan 20 m² en wordt niet langer dan tien werkdagen in beslag genomen;

 • 13

  er worden preventieve maatregelen genomen tegen schade (aan wegdek);

 • 14

  bij plaatsing van één of meer voorwerpen op een parkeerplaats mag niet meer dan één parkeerplaats in beslag genomen worden;

 • 15

  na verwijdering van een voorwerp moet de omgeving schoon achter gelaten worden.

 

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam