Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107825

1005381
01-06-2018

08-05-2018

gmb-2018-213909

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code: 5426

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Artikel 1

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op:

a. terreinen van ziekenhuizen;

b. terreinen van bejaarden- en verpleegtehuizen;

c. terreinen van kinderdagverblijven;

d. terreinen van kinderboerderijen;

e. terreinen van tankstations.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73, lid 1 APV 2018 - Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de Jaarwisseling wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

 

drs. A. de Baat mr. P. Oskam