Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2018

09-10-2018

gmb-2018-225770

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelet op:

artikel 5 lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015;

overwegende dat:

er naast de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018 (hierna: het Besluit) moet zijn, waarin onder meer alle bedragen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen zijn opgenomen;

b e s l u i t :

het Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit Besluit wordt verstaan onder:

1. Beleidsregels

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018.

 

2. Besluit

Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018.

 

3. Eigen bijdrage 

Een aan de hand van de in dit Besluit vastgestelde criteria, door het college te bepalen bijdrage, die hetzij bij de verstrekking van een voorziening in natura, of een persoonsgebonden budget, door de cliënt betaald moet worden. Deze wordt door het CAK berekend en geïnd.

 

4. Financiële tegemoetkoming

Een maximale tegemoetkoming in de kosten van een maatwerkvoorziening die kan worden afgestemd op het inkomen van de aanvrager, niet zijnde mantelzorger.

 

 5. Forfaitaire financiële tegemoetkoming

Een bijdrage in de kosten, die ongeacht het inkomen van de aanvrager en los van de werkelijke/feitelijke kosten van een voorziening, wordt verstrekt.

 

 • 6.

  Grondslag voor de eigen bijdrage

  De maximale eigen bijdrage die wordt gevraagd voor een maatwerkvoorziening. De bedragen en percentages die jaarlijks door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden vastgesteld op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 kunnen de bedragen naar beneden bijstellen.

   

7. Verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015.

 

 8. Wet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

 9. Zorgmijder

Zorgmijdende cliënt waarvoor de Wmo om ondersteuning wordt gevraagd en waarvan professional(s), zijnde coördinator kwetsbare Capellenaren alsook medewerker Wmo- backoffice, het nodig acht dat het niet innen van de eigen bijdrage noodzakelijk is.

 

 Artikel 2 Eigen bijdrage 

 • 1.

  Een eigen bijdrage is uitsluitend verschuldigd voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging.

 • 2.

  Voor zorgmijders bestaat de mogelijkheid de eigen bijdrage de eerste 6 maanden van hulpverlening niet te innen.

 • 3.

  De bedragen en percentages die gelden voor een eigen bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4.

  De eigen bijdrage bedraagt niet meer dan de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

 • 5.

  In het geval van huishoudelijke ondersteuning, maaltijdondersteuning en de verzorging van kinderen gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   de eigen bijdrage geldt voor de periode dat de hulp is geïndiceerd en wordt afgenomen.

  • b.

   de grondslag voor het berekenen van de eigen bijdrage is de kostprijs van de voorziening. In het geval van een eigen bijdrage bij huishoudelijke ondersteuning in natura bestaat de kostprijs uit het uurtarief dat de gemeente verschuldigd is aan de zorgaanbieder vermenigvuldigd met het aantal afgenomen uren.

  • c.

   In het geval van een eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 3, bestaat de kostprijs uit de waarde van het verstrekt persoonsgebonden budget met een maximaal uurtarief van € 23,04.

 • 6.

  In het geval van begeleiding gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   de eigen bijdrage geldt voor de periode dat de hulp is geïndiceerd en wordt afgenomen.

  • b.

   de grondslag voor het berekenen van de eigen bijdrage is voor:

   • i.

    begeleiding individueel € 14,20 per uur

   • ii.

    begeleiding groep € 14,20 per dagdeel

   • iii.

    persoonlijke verzorging € 14,20 per uur

   • iv.

    kortdurend verblijf € 14,20 per etmaal 

     

Artikel 3 Tarieven voortzetting oude producten

De cliënten met een lopende indicatie in 2017 behouden het recht op hun huidige indicaties tot het einde van de looptijd (van de raamovereenkomst) of tot het moment dat er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

 

De tarieven voor de producten per 1 oktober 2018 bedragen:

 

 • Huishoudelijke Ondersteuning

  Tarief

   

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  Categorie 1

  € 56,48

  per week

   

  € 23,04

  Categorie 2

  € 69,53

  per week

   

  € 27,70

  Categorie 3a

  € 26,77

  per week

   

  € 23,04

  Categorie 3b

  € 27,70

  per week

   

  € 27,70

  Categorie 4

  € 69,53

  per week

   

  € 27,70

   

   

   

  Begeleiding Individueel

  Tarief

   

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  Categorie 1a

  € 306,55

  per 4 weken

   

  € 14,20

  Categorie 1b

  € 398,52

  per 4 weken

   

  € 14,20

  Categorie 2a

  € 715,29

  per 4 weken

   

  € 14,20

  Categorie 2b

  € 929,88

  per 4 weken

   

  € 14,20

  Categorie 3a

  € 61,31

  per uur

   

  € 14,20

  Categorie 3b

  € 76,64

  per uur

   

  € 14,20

  Categorie 4

  € 153,28

  per 4 weken

   

  vrijgesteld

             

   

  Persoonlijke Verzorging

  Tarief

   

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  Persoonlijke Verzorging

  € 44,60

  per uur

   

  € 14,20

   

   

  Kortdurend verblijf

  Tarief

   

  Grondslag eigen bijdrage per dagdeel/etmaal

  Gespecialiseerde dagopvang

  € 62,41

  per dagdeel

   

  € 14,20

  Verblijf in een instelling

  € 165,64

  per etmaal

   

  € 14,20

  Artikel 4 Producten per 2018

De tarieven voor de producten per 1 oktober 2018 bedragen:

 

 • Huishoudelijke ondersteuning

  Tarief per week

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 56,58

  € 23,04

  midden

  € 73,89

  € 23,04

  zwaar

  € 123,14

  € 23,04

  extra zwaar

  € 179,36

  € 23,04

   

   

   

  licht (regie)

  € 69,53

  € 27,70

  Maaltijd ondersteuning

  Tarief per week

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 41,49

  € 23,04

  licht-midden

  € 88,07

  € 23,04

  midden

  € 108,95

  € 23,04

  midden-zwaar

  € 181,50

  € 23,04

  zwaar

  € 269,57

  € 23,04

  extra zwaar

  € 359,25

  € 23,04

  Verzorging kind(eren)

  Tarief per week

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 37,48

  € 23,04

  licht-midden

  € 100,12

  € 23,04

  midden

  € 138,13

  € 23,04

  midden-zwaar

  € 314,55

  € 23,04

  zwaar

  € 556,28

  € 23,04

  extra zwaar

  € 829,33

  € 23,04

  Begeleiding individueel

  Tarief per 4 weken

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  waakvlam

  € 153,28

  Vrijgesteld

  licht

  € 306,60

  € 14,20

  midden

  € 398,52

  € 14,20

  midden-zwaar

  € 715,40

  € 14,20

  zwaar

  € 929,88

  € 14,20

  extra-zwaar

  € 1.410,13

  € 14,20

  extra-zwaar B

  € 1.931,33

  € 14,20

  Begeleiding Groep

  Tarief per dagdeel

  Grondslag eigen bijdrage per dagdeel

  Plus basis

  € 36,73

  € 14,20

  Plus intensief

  € 42,86

  € 14,20

  Extra basis

  € 52,87

  € 14,20

  Extra intensief

  € 61,05

  € 14,20

   

   

  Vervoer Begeleiding Groep

  Tarief per etmaal

  Grondslag eigen bijdrage per etmaal

  Vervoer normaal

  € 8,42

  vrijgesteld

  Vervoer rolstoel

  € 20,33

  vrijgesteld

  Persoonlijke Verzorging

  Tarief per week

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 44,60

  € 14,20

  licht-midden

  € 84,29

  € 14,20

  midden

  € 129,79

  € 14,20

  midden-zwaar

  € 206,50

  € 14,20

  zwaar

  € 342,08

  € 14,20

  extra zwaar

  € 549,92

  € 14,20

  

Artikel 5 Bedragen persoonsgebonden budget oud

De cliënten met een lopende indicatie in 2017 behouden het recht op hun huidige indicaties tot het einde van de looptijd (van de raamovereenkomst) of tot het moment dat er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

 

 • 1.

  De bedragen voor een persoonsgebonden budget per 1 oktober 2018 bedragen:  

 • Huishoudelijke Ondersteuning

  Uurtarief Professionele zorg

   

  Uurtarief informele zorg

  Huishoudelijke ondersteuning niveau 1

  € 26,77

   

  € 20,08

  Huishoudelijke ondersteuning niveau 2

  € 27,70

   

  € 20,78

  Opm. De hoogte van het geïndiceerde budget vorm de basis voor de grondslag eigen bijdrage

  (niveau 1 max. € 23,04 per uur)

 

 •  

  Professionele Zorg

   

  Informele Zorg

   

  Begeleiding Individueel

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  Categorie 1a

  € 332,10

  € 51,09

   

  € 249,08

  € 38,32

  € 14,20

  Categorie 1b

  € 431,73

  € 66,42

   

  € 323,80

  € 49,82

  € 14,20

  Categorie 2a

  € 774,90

  € 51,09

   

  € 581,18

  € 38,32

  € 14,20

  Categorie 2b

  € 1007,37

  € 66,42

   

  € 755,53

  € 49,82

  € 14,20

  Categorie 3a

  n.v.t.

  € 61,31

   

  n.v.t.

  € 45,98

  € 14,20

  Categorie 3b

  n.v.t.

  € 76,64

   

  n.v.t.

  € 57,48

  € 14,20

  Categorie 4

  € 166,05

  € 153,28

   

  € 124,54

  € 114,96

  vrijgesteld

   

   

   

   

   

   

   

  Persoonlijke Verzorging

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  Persoonlijke verzorging

  n.v.t.

  € 44,60

   

  n.v.t.

  € 33,45

  € 14,20

   

   

   

   

   

   

   

  Kortdurend verblijf

  Tarief per dagdeel

  Uurtarief

  Tarief per dagdeel

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per dagdeel

  Gespecialiseerde dagopvang

  € 62,41

  € 15,60

   

  € 46,81

  € 11,70

  € 14,20

   

   

   

   

   

   

   

  Kortdurend verblijf

  Tarief per etmaal

  Uurtarief

  Tarief per etmaal

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per etmaal

  Verblijf in een instelling

  € 165,64

  € 6,90

   

  € 124,23

  € 5,18

  € 14,20

 

Artikel 6 Bedragen persoonsgebonden budget 1 oktober 2018

 • 1.

  De bedragen voor een persoonsgebonden budget per 1 oktober 2018 bedragen:  

 •  

  Professionele Zorg

   

  Informele Zorg

   

  Huishoudelijke ondersteuning

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 244,77

   € 26,77

   

  € 183,58

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  midden

  € 320,17

   € 26,77

   

  € 240,13

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  zwaar

  € 533,62

   € 26,77

   

  € 400,21

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  extra zwaar

  € 777,22

   € 26,77

   

  € 582,92

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

   

   

   

   

   

   

   

  licht (regie)

  € 301,28

   € 27,70

   

  € 225,96

   € 20,78

  Uurtarief

   

   

   

   

   

   

  Maaltijd ondersteuning

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 179,81

   € 26,77

   

  € 134,85

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  licht-midden

  € 381,65

   € 26,77

   

  € 286,24

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  midden

  € 472,13

   € 26,77

   

  € 354,10

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  midden-zwaar

  € 786,50

   € 26,77

   

  € 589,88

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  zwaar

  € 1168,15

   € 26,77

   

  € 846,33

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  extra zwaar

  € 1556,76

   € 26,77

   

  € 1167,57

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

   

   

   

   

   

   

  Verzorging kind(eren)

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 162,40

   € 26,77

   

  € 134,85

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  licht-midden

  € 433,85

   € 26,77

   

  € 286,24

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  midden

  € 598,58

   € 26,77

   

  € 354,10

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  midden-zwaar

  € 1363,04

   € 26,77

   

  € 589,88

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  zwaar

  € 2410,55

   € 26,77

   

  € 876,12

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

  extra zwaar

  € 3593,78

   € 26,77

   

  € 1167,57

   € 20,08

  Uurtarief (max. €23,04 per uur)

   

   

   

   

   

   

  Begeleiding individueel

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  waakvlam

  € 166,05

   € 76,64

   

  € 124,54

   € 57,48

  Vrijgesteld

  licht

  € 332,15

   € 51,10

   

  € 249,11

   € 38,33

  € 14,20

  midden

  € 431,73

   € 66,42

   

  € 323,80

   € 49,82

  € 14,20

  midden-zwaar

  € 775,02

   € 51,10

   

  € 581,26

   € 38,33

  € 14,20

  zwaar

  € 1007,37

   € 66,42

   

  € 755,53

   € 49,82

  € 14,20

  extra-zwaar

  € 1527,64

   € 61,31

   

  € 1145,73

   € 45,98

  € 14,20

  extra-zwaar B

  € 2092,27

   € 76,64

   

  € 1569,20

   € 57,48

  € 14,20

   

   

   

   

   

   

  Begeleiding Groep

  Tarief per dagdeel

  Uurtarief

   

  Tarief per dagdeel

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per dagdeel

  Plus basis

  € 36,73

  € 9,18

   

  € 27,54

  € 6,89

  € 14,20

  Plus intensief

  € 42,86

  € 10,71

   

  € 32,14

  € 8,04

  € 14,20

  Extra basis

  € 52,87

  € 13,22

   

  € 39,65

  € 9,91

  € 14,20

  Extra intensief

  € 61,05

  € 15,26

   

  € 45,78

  € 11,45

  € 14,20

   

   

   

   

   

   

   

  Professionele Zorg

   

  Informele Zorg

   

  Vervoer Begeleiding Groep

  Tarief per etmaal

  Uurtarief

   

  Tarief per etmaal

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per etmaal

  Vervoer normaal

  € 8,42

  n.v.t.

   

  n.v.t.

  n.v.t.

  vrijgesteld

  Vervoer rolstoel

  € 20,33

  n.v.t.

   

  n.v.t.

  n.v.t.

  vrijgesteld

   

   

   

   

   

   

  Persoonlijke Verzorging

  Maandtarief

  Uurtarief

   

  Maandtarief

  Uurtarief

  Grondslag eigen bijdrage per uur

  licht

  € 193,27

   € 44,60

   

  € 144,95

   € 33,45

  € 14,20

  licht-midden

  € 365,27

   € 44,60

   

  € 273,96

   € 33,45

  € 14,20

  midden

  € 562,41

   € 44,60

   

  € 421,80

   € 33,45

  € 14,20

  midden-zwaar

  € 894,82

   € 44,60

   

  € 671,12

   € 33,45

  € 14,20

  zwaar

  € 1482,36

   € 44,60

   

  € 1111,77

   € 33,45

  € 14,20

  extra zwaar

  € 2382,98

   € 44,60

   

  € 1787,23

   € 33,45

  € 14,20

 

 • 1.

  Voor alle vormen van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf geldt dat als een informele hulp (voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan de maatwerkvoorziening in natura) de ondersteuning levert dan geldt een lager tarief, namelijk 75% van het tarief van de maatwerkvoorziening in natura. 

 • 2.

  De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening, worden bepaald als tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening die de aanvrager op dat moment ontvangen zou hebben als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. De tegenwaarde wordt ten allen tijde gebaseerd op een nieuwe voorziening, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met instandhoudingskosten. 

 

Artikel 7 Bedragen vervoersvoorzieningen

 • 1.

  De bedragen voor het gebruik van een individuele vervoersvoorziening zijn als volgt bepaald:

 • a.

  forfaitaire financiële tegemoetkoming voor brandstofkostenvergoeding voor een al dan niet aangepaste (bruikleen)auto of brommobiel € 540,- per jaar;

 • b.

  forfaitaire financiële tegemoetkoming voor brandstofkostenvergoeding voor echtparen voor een al dan niet aangepaste (bruikleen)auto of brommobiel € 810,- per jaar

 • c.

  maximale financiële tegemoetkoming voor taxikostenvergoeding maximaal € 773,- per jaar;

 • d.

  maximale financiële tegemoetkoming voor rolstoeltaxikostenvergoeding € 1160,- per jaar.

 • 2.

  De maximale financiële tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 sub c en d wordt verstrekt op declaratiebasis, hetgeen betekent dat daarbij de overlegging van originele nota’s van het vervoer per taxi respectievelijk rolstoeltaxi dient plaats te vinden. 

 

Artikel 8 Bedragen woonvoorzieningen

 • 1.

  Het bedrag waarboven het primaat van de verhuizing wordt gehanteerd bedraagt € 4500,-.

 • 2.

  Een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en (her)inrichtingskosten bedraagt € 2750,-.

 • 3.

  Een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en (her)inrichtingskosten wordt uitbetaald aan de eigenaar of de huurder van de woonruimte, met een maximum van het gestelde in lid 2. Het maximum bedrag dat in het kader van het zogenaamde bezoekbaar maken van de woning, dat wordt verstrekt bedraagt € 2269.

 • 4.

  Het bedrag dat verstrekt wordt als tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting, waarbij er sprake is van dubbele woonlasten, bedraagt maximaal € 454,- per maand met een maximum van zes maanden.

   

 Artikel 9 Terugvordering 

 • 1.

  Bij de in artikel 15 van de Verordening genoemde terugvordering van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming, wordt rekening gehouden met de jaarlijkse afschrijving. De hoogte van de terugvordering bij een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming, bedraagt:

 • a.

  in het eerste jaar : 100% van het gesubsidieerde;

 • b.

  in het tweede jaar : 85% van het gesubsidieerde;

 • c.

  in het derde jaar : 70% van het gesubsidieerde;

 • d.

  in het vierde jaar : 55% van het gesubsidieerde;

 • e.

  in het vijfde jaar : 40% van het gesubsidieerde;

 • f.

  in het zesde jaar : 25% van het gesubsidieerde;

 • g.

  in het zevende jaar : 10% van het gesubsidieerde. 

   

Artikel 10 Jaarlijkse blijk van waardering mantelzorgers 

1. In de gemeente vindt een jaarlijkse feestelijke dag plaats waarop de waardering van mantelzorgers centraal staat.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

 • 1.

  Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018;

 • 2.

  Op die dag wordt het "Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018" zoals dat door het college van de gemeente Capelle aan den IJssel is vastgesteld bij besluit van 3 april 2018 ingetrokken.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018.

 

Capelle aan den IJssel, 9 oktober 2018

Het college van burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

 

 

 

Toelichting Besluit Wmo individuele voorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel oktober 2018 

Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 (hierna: Verordening) is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018 (hierna: het Besluit). In dit Besluit zijn alle bedragen bij elkaar gebracht, die op basis van de Verordening moeten worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle bevoegdheden die in de Verordening aan het College zijn toegekend nader ingevuld in het Besluit.

 

Het voordeel van het opnemen van alle bedragen in een Besluit, is dat bij wijziging van de bedragen (bijvoorbeeld omdat er aan de hand van de prijsindex een bijstelling van bedragen plaatsvindt) de Verordening niet gewijzigd hoeft te worden. Daarmee is bespreking en vaststelling door de raad ook niet noodzakelijk. Bijstelling van het Besluit door het college kan aanzienlijk sneller plaatsvinden.

 

Achtereenvolgens komen de eigen bijdrage, het persoonsgebonden en de bedragen gemoeid met de maatwerkvoorzieningen aan de orde.

 

 

Artikel 2 Eigen bijdrage 

Het derde lid bepaalt dat het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt gevolgd bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. In artikel 3.1 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo wordt onder lid a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. In artikel 3.4 van dit Uitvoeringsbesluit, staat vermeld in welke mate het vermogen (sparen en beleggen) wordt meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Een eigen bijdrage wordt vooralsnog uitsluitend gevraagd ten aanzien van de huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging.

 

 

Artikel 3 Tarieven voortzetting oude producten

De cliënten met een lopende indicatie in 2017 behouden het recht op hun huidige indicaties tot het einde van de looptijd (van de raamovereenkomst) of tot het moment dat er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 4 Nieuwe producten 2018

Betreft de overeengekomen tarieven voor de maatwerkvoorzieningen vanaf 1 oktober 2018. Is van toepassing op aanvragen vanaf 1 oktober 2018 of bij een herindicatie.

 

 

Artikel 5 Bedragen persoonsgebonden budget oud

De cliënten met een lopende indicatie in 2017 behouden het recht op hun huidige indicaties tot het einde van de looptijd (van de raamovereenkomst) of tot het moment dat er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 6 Bedragen persoonsgebonden budget 1 oktober 2018

De uitvoeringsregels betreffende het persoonsgebonden budget worden in de beleidsregels verder uitgewerkt.

 

 

Artikel 7 Bedragen vervoersvoorzieningen

In artikel 4, eerste lid, sub b staat aangegeven wat het tarief voor een forfaitaire financiële tegemoetkoming voor brandstofkostenvergoeding voor echtparen is. Deze vergoeding betreft 1,5 maal het genoemde tarief in lid 1 sub a. Deze vergoeding voor echtparen wordt toegekend indien beide partners een indicatie hebben voor brandstofkostenvergoeding.

 

 

Artikel 8 Bedragen woonvoorzieningen

Artikel 5, eerste lid. Dit artikel bepaalt dat als uit onderzoek is gebleken dat het aanpassen van de huidige woning, om deze geschikt te maken voor belanghebbende, meer dan € 4.500,- bedraagt er een primaat voor verhuizen geldt.

 

 

Artikel 10 Jaarlijkse blijk van waardering mantelzorgers

De in het eerste lid genoemde jaarlijkse feestelijke dag voor mantelzorgers wordt georganiseerd in het kader van de aanbesteding van het welzijnswerk en is gericht op mantelzorgers die bij de uitvoerende aanbieder staan ingeschreven.