Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aangifteregeling onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, rioolrechten gebruikers en hondenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAangifteregeling onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, rioolrechten gebruikers en hondenbelasting
CiteertitelAangifteregeling onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, rioolrechten gebruikers en hondenbelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-199813-07-2015nieuwe regeling

03-03-1998

IJsselpost, 03-03-1998

Onbekend
04-03-199801-01-2011nieuwe regeling

03-03-1998

IJsselpost, 03-03-1998

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aangifteregeling onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, rioolrechten gebruikers en hondenbelasting

 

 

 

AANGIFTEREGELING ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN, RIOOLRECHTEN, RIOOLRECHTEN GEBRUIKERS EN HONDENBELASTING

Artikel 1 Aangifte onroerende zaakbelastingen

De belastingplichtige, die niet binnen één maand na afloop van het kalenderjaar het aangifteformulier "onroerende zaakbelastingen" is uitgereikt of toegezonden, of een aanslag "onroerende zaakbelastingen" is opgelegd, is verplicht binnen veertien dagen na afloop van die maand de ambtenaar, belast met de heffing van onroerende zaakbelastingen, te verzoeken hem het aangifteformulier "onroerende zaakbelastingen" uit te reiken of toe te zenden.

Artikel 2 Aangifte rioolrechten en rioolrechten gebruikers

De belastingplichtige, aan wie niet binnen één maand na afloop van het belastingjaar het aangiftebiljet "rioolrechten" is uitgereikt of toegezonden, of een aanslag "rioolrechten" en/of een aanslag "rioolrechten gebruikers" is opgelegd, is verplicht binnen veertien dagen na afloop van die maand de ambtenaar, belast met de heffing van rioolrechten, te verzoeken hem het aangifteformulier "rioolrechten" uit te reiken of toe te zenden.

Artikel 3 Aangifte hondenbelasting

  • 1.

    De belastingplichtige, aan wie niet binnen één maand na afloop van het belastingjaar het aangiftebiljet "hondenbelasting" is uitgereikt of toegezonden, of een aanslag "hondenbelasting" is opgelegd, is verplicht binnen veertien dagen na afloop van die maand de ambtenaar, belast met de heffing van hondenbelasting, te verzoeken hem het aangifteformulier "hondenbelasting" uit te reiken of toe te zenden.

  • 2.

    Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat, dan wel het aantal honden, dat door de belastingplichtige wordt gehouden, wijziging ondergaat, is de belastingplichtige verplicht binnen veertien dagen na het tijdstip, waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden de ambtenaar, belast met de heffing van hondenbelasting, te verzoeken hem het aangifteformulier "hondenbelasting" uit te reiken of toe te zenden.

  • 3.

    De in het tweede lid omschreven verplichting geldt niet voor de belastingplichtige, die honden houdt in kennels, die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Artikel 4 Titel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Aangifteregeling onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, rioolrechten gebruikers en hondenbelasting.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking met ingang van de dag, volgende op die van bekendmaking.