Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018
CiteertitelTarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2018Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 28443

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om de hoogte van de parkeerbelastingtarieven vast te stellen;

 

gelet op artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening Edam-Volendam 2018,

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende tarieventabel.

 • 1.

  Het tarief voor het parkeren van een bus/touringcar bedraagt per dag: € 10,00

 • 2.

  Het tarief voor een parkeervergunning of –ontheffing als bedoeld

  in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

  • a.

   per jaar of een deel daarvan: € 20,00

 • 3.

  Het tarief voor een vervangende parkeervergunning of –ontheffing,

  indien sprake is van een kentekenwissel, bedraagt:

  • a.

   Bij een eerste wijziging: kosteloos

  • b.

   Bij een tweede en ieder opvolgende wijziging: € 20,00

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, d.d. 5 december 2017.

De loco-secretaris,

M.Bekkenkamp MSc,

de burgemeester,

L.J. Sievers.