Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Verordening tot verhoging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot verhoging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot verhoging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2011nieuwe regeling

12-07-2011

Heuvelland Aktueel, 27-07-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verhoging recht planschade

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2011;

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedzaken;

dat het drempelbedrag in hoofdzaak strekt tot ontmoediging van personen die overwegen een lichtvaardige claim in te dienen;

overwegende dat op grond van artikel 6.4, derde lid van Wet ruimtelijke ordening het recht van € 300,- met ten hoogste tweederde deel kan worden verhoogd;

dat deze verhoging geen relatie heeft tot de schadeclaim zelf of de kosten van behandeling terzake;

gelet op artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit :

  • 1.

    Het vaststellen van de Verordening tot verhoging recht zodat het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening van € 300,- wordt verhoogd met tweederde en dit bedrag vast te stellen op € 500,-;

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op 27 juli 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2011.

 

De griffier, De voorzitter,

H.J. Waterborg, mr. J.E.M. Custers, loco