Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaarten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:73 Algemene plaatselijk verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-201702-11-2017artikel I, bijlage 1

17-10-2017

Gemeenteblad 2017, 190807

.
29-12-201502-11-2017nieuwe regeling

11-12-2015

Elektronisch gemeenteblad, 28-12-2012

151146

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten:

 

Overwegende:

 • -

  dat ingevolge artikel 2:73 Algemene plaatselijk verordening gemeente Eijsden-Margraten 2015 (verder: APV) verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college aangewezen plaats in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast;

 • -

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 2015 18.00u en 1 januari 2016 02.00u;

 • -

  dat er gebieden zijn binnen de gemeente waar het niet gewenst is om vuurwerk af te steken gelet op overlast voor mens en dier;

 • -

  dat dit gebieden binnen de kernen zijn waar zich verpleeg- en zorginstellingen en winkelcentra bevinden waarbij het niet gewenst is dat in de directe omgeving vuurwerk wordt afgestoken vanwege overlast;

 • -

  dat er tevens natuurgebieden zijn waar het afsteken van vuurwerk kan leiden tot verstoring van en schade aan kwetsbare natuur;

 

Gelet op artikel 2:73 APV,

 

Besluiten

 • I.

  Het gebied direct gelegen aan

  • a.

   de winkelcentra Margraten, Cadier en Keer en Eijsden

  • b.

   de verpleeg- en zorginstellingen de Appelgaard en de Lommer te Margraten, de Bron te Eijsden en het Missiehuis te Cadier en Keer en tevens;

  • c.

   de natuurgebieden “Eijsder Beemden” en het “Savelsbos”

  • d.

   Tankstation Schrijnemaekers, Stationsstraat 75, Gronsveld

   aan te wijzen als gebied waar het verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen. De grenzen van het als zodanig aangewezen gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

  • e.

   Tankstation Schrijnemaekers, Stationsstraat 75, Gronsveld

  • f.

   Benzine Super Markt Rijckholt, Brandwegske 4-6, Gronsveld

  • g.

   Lukoil Margraten, Eijkerweg 129, Margraten

  • h.

   Avia, Aan de Fremme 34, Margraten

  • i.

   Avia, Burgemeester Wolfsstraat 6, St. Geertruid

  • j.

   Lukoil, Ingenieur Rocourstraat 1, Eijsden

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016”.

Margraten, 11 december 2015

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, De burgemeester,

Mathea Severeijns

Dieudonné Akkermans

Bijlage 1 Kaarten

Kaarten