Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Besluit uitsluiten Wob verzoek via e-mail en fax

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitsluiten Wob verzoek via e-mail en fax
CiteertitelBesluit uitsluiten Wob verzoek via e-mail en fax
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWet openbaarheid van bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:15
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-201416-09-2014Nieuwe regeling

16-09-2014

Middenstandsbelangen, 17-09-2014

14bw.0459

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit uitsluiten Wob verzoek via e-mail en fax

 

 

Besluit

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, ieder voor zover het haar bevoegdheid betreft;

Gelet op artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten :

 • 1.

  Dat informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet per email en fax kunnen worden ingediend. Onder de uitsluiting van de digitale weg valt ook de correspondentie over deze informatieverzoeken;

 • 2.

  Om in behandeling te worden genomen dienen de informatieverzoeken bedoeld onder 1 per post via het daarvoor vastgestelde Wob-formulier te worden ingediend;

 • 3.

  Het besluit van het college van 17 september 2013, waarbij alleen de digitale weg van email voor informatieverzoeken was uitgesloten, in te trekken.

Aldus vastgesteld dd. 16 september 2014

De burgemeester van Geldrop-Mierlo,

M.J.D. Donders - de Leest

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

J.H.M. van Vlerken M.J.D. Donders - de Leest

secretaris burgemeester