Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanstellingsbesluit controleur Hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit controleur Hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar
CiteertitelAanstellingsbesluit controleur hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, art. 2:1 juncto art. 1:2, onder e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2013nieuwe regeling

27-08-2013

Gemeenteblad 2013-17

2013/3413

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit controleur Hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar

Aanstellingsb esluit controleur Hondenbelasting als o nbezoldigd gemeenteambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

 

gelet op artikel 2:1 juncto artikel 1:2, onder e, van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, zoals die in de gemeente Gennep geldt;

 

BESLUIT:

Artikel 1  

De volgende personen aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar:

  • -

    de heer P. van Vliet

  • -

    de heer J.J.P. Pol

Artikel 2  

De aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de onder 1. genoemde personen geldt voor de periode dat zij namens de gemeente Gennep de controle op de hondenbelasting 2013 uitvoeren en in dienst zijn van 4Value B.V.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellingsbesluit controleur hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar”.

Aldus vastgesteld op 27 augustus 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

de burgemeester,

de secretaris,