Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzigingsbesluit internetadres

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzigingsbesluit internetadres
CiteertitelAanwijzingsbesluit internetadres
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden art. 1 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

05-11-2013

Gemeenteblad 2013-47

2013/3959

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzigingsbesluit internetadres

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

 

Gelet op artikel 1, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling

regelgeving decentrale overheden (Stbl 2008, 553);

Besluiten:

  • 1.

    Het internetadres www.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als het internetadres waarop het elektronische Gemeenteblad wordt gepubliceerd.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Gennep, 5 november 2013

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De burgemeester, Dhr. P.J.H.M. de Koning

De secretaris, Mw. J.M. Nijland