Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad, nr. 82993

165218

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo

Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

 

Gelet op artikel 6.1 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

B E S L U I T :

De coördinator/regisseur zorg aan te wijzen als toezichthouder.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Gennep

op 23 december 2014

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning