Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente Gennep 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente Gennep 2015
CiteertitelNadere beleidsregels jeugdhulp Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Jeugdhulp Gemeente Gennep 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Jeugdwet
  3. Verordening Jeugdhulp gemeente Gennep

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad, nr. 82991

165592

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente Gennep 2015

Besluit

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

gelet op de jeugdwet 2015, de Verordening Jeugdhulp Gennep en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

overwegen dat het noodzakelijk is om met betrekking tot het verlenen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulpverlening nadere regels te stellen;

 

besluiten vast te stellen het volgende Besluit Beleidsregels Jeugdhulp Gemeente Gennep 2015.

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 23 december 2014

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland