Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit tot van overeenkomstige toepassing verklaring van de Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot van overeenkomstige toepassing verklaring van de Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
CiteertitelBesluit toepassing Leidraad Invordering BsGW
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Gennep d.d. 8 juli 2014 (14500).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
 2. Leidraad invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201601-01-2016nieuwe regeling

23-02-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 23945

200301

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit toepassing Leidraad Invordering BsGW

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep ; 

 

gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen van 10 februari 2016;

 

gelet op de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

 

overwegende dat

 • -

  bij de gemeente nog slechts de invordering van enkele rechten is achtergebleven;

 • -

  voor de overige heffingen de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen geldt;

 • -

  het niet efficiënt is om op meerdere plaatsen wijzigingen te moeten doorvoeren;

 • -

  eenduidigheid in dit beleid gewenst is;

 

Besluit vast te stellen het: Besluit tot van overeenkomstige toepassing verklaring van de Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Artikel 1

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, besluit van 7 september 2015, of zoals deze laatstelijk is gewijzigd , wordt van overeenkomstige toepassing verklaard bij de invordering van de belastingen en rechten die worden geheven door de gemeente Gennep.

Artikel 2
 • 1.

  De `Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Gennep` d.d. 8 juli 2014 (14500) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als `Besluit toepassing Leidraad Invordering BsGW`.

Aldus besloten op 23 februari 2016,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning