Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2017
CiteertitelBeleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201701-01-2017nieuwe regeling

03-01-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 3229

233028

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2017

Burgemeester en Wethouder van Gennep,

Gelezen het beleidsplan Ondersteund in de Basis;

Gelet op de daarin vervatte opdracht van de Gemeenteraad om het minimabeleid om te vormen;

Gehoord de Adviesraad Sociaal Domein;

Gelezen het daartoe strekkende advies, zaaknummer 233028

 

  • 1.

    Stellen de als bijlage toegevoegde Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2017 vast;

  • 2.

    Bepalen dat de beleidsregel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 in werking treedt;

  • 3.

    Trekken de Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag, vastgesteld op 31 maart 2015, met ingang van 1 januari 2017 in.

 

Gennep, 3 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,

mevrouw M.J. Nijland

De burgemeester,

De heer P.J.H.M. de Koning