Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee
CiteertitelNadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201401-01-2014Onbekend

07-01-2014

Groot Goeree-Overflakkee, 14 januari 2014

Z-13-10000/6715

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende;

dat zij nadere regels kunnen vaststellen over de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de verschillende soorten grafbedekkingen en de wijze van aanbrengen;

dat het wenselijk is om regels te stellen ten aanzien van grafbedekkingen ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen;

gelet op artikel 17 en 19 lid 3 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee.

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  gedenkteken: een steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • b.

  grafbeplanting: winterharde beplanting of eenjarige gewassen.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag van een vergunning zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Goeree-Overflakkee, tot het hebben van een gedenkteken dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

  • a.

   grafnummer;

  • b.

   naam overledene;

  • c.

   naam en adres rechthebbende of gebruiker;

  • d.

   factuuradres (indien niet rechthebbende of gebruiker);

  • e.

   werktekening.

 • 2.

  Op de werktekening dient ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. die ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;

 • 2.

  De lengte en breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden;

 • 3.

  Voor gedenkstenen of monumenten gelden de volgende afmetingen:

   

  Tabel 1: begraafplaatsen in Middelharnis, Sommelsdijk, Stad aan ‘t Haringvliet en Nieuwe-Tonge

Soort graf

Soort grafbedekking

Afmetingen in cm’s

breedte

lengte

hoogte

dubbel koopgraf (naast elkaar)

·liggende steen

180

180

 

·staande steen

180

 

90 (incl. voet)

dubbel koopgraf (2 lagen)

·liggende steen

105

180

 

·staande steen

105

 

90 (incl. voet)

enkel graf

·liggende steen

90

180

 

·staande steen

90

 

90 (incl. voet)

enkel graf

(2 lagen)

·liggende steen

n.v.t.

n.v.t.

 

·staande steen

50

 

75 (incl. voet)

urnengraf

·liggende steen

50

50

 

urnenkelder

 

60

60

 

 

 

 

 

 

hekwerk

 

80, 90 of 105

180

30

fundering

·liggende steen

Betonplaat met palen van massief kunststof 140 of 250 cm. Voorzieningen die door de gemeente zijn aangebracht dienen waar aanwezig voor fundatie te worden gebruikt (indien nodig in combinatie met palen)

·staande steen

Betonvoet met palen van massief kunststof 140 of 250 cm

Tabel 2:Begraafplaatsen inOoltgensplaat, Den Bommel en Oude-Tonge

Soort graf

Soort grafbedekking

Afmetingen (in cm’s)

breedte

lengte

hoogte/diepte

particulier graf

·liggende steen

80

180

 

·staande steen

80

 

100 (boven maaiveld)

particulier kindergraf

·liggende steen

80

180

 

 

·staande steen

80

 

100 (boven maaiveld)

algemeen graf

 

 

 

 

1.eerst begravene

·staande steen

80

 

100 (boven maaiveld)

·sierrand c.q. plantenbakje

80

 

60 diep

2.laatst begravene

·staande steen

80

 

60 (boven maaiveld)

·zerk

80

60

20 (boven maaiveld)

·sierrand c.q. plantenbakje

80

 

60 diep

 

De onderlinge afstand tussen de 1e en 2e steen dient 1.00 m. te bedragen

 

 

 

algemeen kindergraf

 

 

 

 

1.eerst begravene

·staande steen

60

 

50 (boven maaiveld)

2.laatst begravene

·zerk

60

40

20 (boven maaiveld)

Particuliere urnentuin

·staande steen

80

 

100 (boven maaiveld)

 

·zerk

80

60

20 (boven maaiveld)

 

·sierrand c.q. plantenbakje

80

 

60 diep

 

 

 

fundering

·liggende steen

·grafplaat

·grafranden

Op paalfundering van ten minste 4 palen met een lengte van 160 of 2 liggende betonbalken met een lengte van 160 en aan beide zijden voorzien van een tegel van 30 x 30

 

·staande steen

Op paalfundering van ten minste 3 palen met een lengte van 160 of 2 liggende betonbalken met een lengte van 130 en aan beide zijden voorzien van een tegel van 30 x 30

Tabel 3: begraafplaatsen in Goedereede, Stellendam en Ouddorp

Soort graf

Soort grafbedekking

Afmetingen in cm’s

breedte

lengte

hoogte

Particulier / algemeen

 

110

220

 

1.enkel

·gedenksteen of grafzerk

90

220

125

2.dubbel

·gedenksteen of grafzerk

200

220

125

kindergraf

 

70

170

 

1.enkel

·gedenksteen of grafzerk

90

170

125

2.dubbel

·gedenksteen of grafzerk

200

170

125

 

 

 

 

 

palen

 

 

 

40

foto’s op monument

 

10

15

 

Tabel 4: begraafplaatsen in Dirksland, Melissant en Herkingen

Soort graf

Soort grafbedekking

Afmetingen in cm’s

breedte

lengte

hoogte

Particulier

·liggende steen

90

180

 

·staande steen

90

 

90

Algemeen

·liggende steen

90

180

 

·staande steen

90

 

90

fundering

 

Op paalfundering van ten minste 4 palen

4.Het plaatsen van gedenkstenen en monumenten kan niet eerder plaatsvinden dan drie maanden nadat de overledene in het graf is begraven.

Artikel 4 Losse bloemen en planten

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Tevens is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  De te plaatsen planten mogen de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden.

Artikel 5 Winterharde beplanting

De eenjarige of winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels grafbedekkingen Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester

en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee,

gehouden op 7 januari 2014.

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman