Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Apv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingApv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.
CiteertitelApv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpparkeren van kampeermiddelen
Externe bijlageKaart behorende bij aanwijsbesluit parkeren van kampeermiddelen e.a.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149, lid 1
  2. Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2010, art. 5:6, lid 1 sub a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

21-09-2010

Stadsnieuws d.d. 14-12-2010

Stadsnieuws d.d. 14-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Apv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.

 

 

Nr.BW10-0579

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard;

 

Gelezen de voorstellen van 6 november 2007, 24 augustus 2010 en 21 september 2010;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: “de APV”);

 

Overwegende dat in artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan acht achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 

Overwegende dat de bebouwde kom niet geschikt is voor het parkeren van recreatievoertuigen of voertuigen die voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt;

 

Besluit:

 

De bebouwde kom van gemeente Heerhugowaard aan te wijzen als plaats zoals bedoeld in artikel 5:6 lid 1 onder a van de APV, welke gearceerd zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard op 21 september 2010.

 

de secretaris de burgemeester

 

Drs. J.G. den Hertog Drs. H.M.W. ter Heegde

 

Kaart behorende bij aanwijsbesluit parkeren van kampeermiddelen e.a.