Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht
CiteertitelVerordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201719-05-2017Onbekend

08-05-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 83420

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

Verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening aanwijzing locaties voor het huwen en registreren van partnerschap in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 1

Aanwijzing locaties

De volgende locaties in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden tot gemeentehuis als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek aangewezen:

 • a.

  Openbare gebouwen

 • b.

  Horeca-inrichtingen

 • c.

  Culturele centra

 • d.

  Kerkgebouwen en monumenten

 • e.

  Privé woningen en -erven

 • f.

  Sportaccommodaties

 • g.

  Openbare tuinen en parken

 • h.

  Partyschepen, mits deze tijdens de volgrekking van het huwelijk aangemeerd liggen aan een kade binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 2

Bevoegdheid (Buitengewoon) Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

De buitengewoon ambtenaar is bevoegd te weigeren een huwelijk te voltrekken of een partnerschap te registreren indien de voorgenomen locatie als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan een van de volgende criteria:

a.Openbaarheid

De locatie is voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk.

b.Veiligheid

De locatie voldoet aan de normen op het gebied van brandveiligheid. De locatie is niet in strijd met de openbare orde.

c.Beschikbaarheid

De locatie is vanaf een half uur voor de ceremonie tot en met een half uur daarna beschikbaar.

d.Overige criteria

• Een goed verloop van de huwelijksvoltrekking is mogelijk. De locatie bevat een ruimte waar de trouwambtenaar zich kan omkleden. Daarnaast is er een sanitaire ruimte.

• De locatie is niet in strijd met de goede zeden.

Artikel 3

Inwerkingtreding

1.Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2017.

Artikel 4

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht".