Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Monumentenverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening 2012
CiteertitelMonumentenverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBouwen en wonen
Externe bijlagenexb-2017-32843 Monumentenverordening 2012 exb-2017-32845

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst in PDF formaat, zie link

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2012Nieuw

15-05-2012

De Scherper. 30-05-2012

OLOGTDK16

Tekst van de regeling