Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
CiteertitelMeldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heiusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageMeldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst is als PDF toegevoegd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2018

10-07-2018

gmb-2018-151043

537169
15-05-201413-07-2018Nieuw

06-05-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 9-5-2014

377104

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 10 juli 2018

besloten:

de geactualiseerde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Heusden’ vast te stellen.

 

namens het college van Heusden

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans