Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Mandatering en volmacht tot ondertekening van verwerkersovereenkomsten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Mandatering en volmacht tot ondertekening van verwerkersovereenkomsten
CiteertitelMandatering en volmacht tot ondertekening van verwerkersovereenkomsten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageModel verwerkerovereenkomst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie de model-verwerkersovereenkomst in de bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2018nieuw

01-05-2018

gmb-2018-93956

00549210

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Mandatering en volmacht tot ondertekening van verwerkersovereenkomsten

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 mei 2018

besloten:

 

 • 1.

  de clustermanagers mandaat te verlenen om namens het college te besluiten tot het aangaan van een verwerkersovereenkomst, onder de voorwaarde dat deze niet afwijkt van de modelovereenkomst;

 • 2.

  de gemeentesecretaris, na advies van de CISO en FG,

   

 • namens het college van Heusden,

  de secretaris,

    

    

  mr. H.J.M. Timmermans

   

    

De burgemeester van Heusden heeft op 1 mei 2018

 

besloten:

 

 • 1.

  de clustermanagers op grond van artikel 171, tweede lid, Gemeentewet volmacht te verlenen om een verwerkersovereenkomst, die zij onder mandaat van het college aangaan, namens de gemeente Heusden te ondertekenen;

 • 2.

  de gemeentesecretaris,

   

 • de wnd. burgemeester van Heusden,

     

  drs. R.H. Augusteijn