Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Mandatering besluit op verzoek tot verstrekken, corrigeren en verwijderen persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Mandatering besluit op verzoek tot verstrekken, corrigeren en verwijderen persoonsgegevens
CiteertitelGemeente Heusden - mandatering besluit verzoek tot verstrekken-,corrigeren,verwijderen persoonsgegevens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur, privacy

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2018nieuw

05-06-2018

gmb-2018-126719

554000

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Mandatering besluit op verzoek tot verstrekken, corrigeren en verwijderen persoonsgegevens

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 juni 2018

besloten:

de clustermanagers mandaat te verlenen om namens het college te besluiten op een verzoek tot  het verstrekken, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens.

 

Namens het college van Heusden,

de secretaris

mr. H.J.M. Timmermans