Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022
CiteertitelBeleidsplan openbare verlichting 2018 – 2022 Slim Verlichten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpopenbare ruimte
Externe bijlageBeleidsplan openbare verlichting 2018 – 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2018nieuw

03-07-2018

gmb-2018-148269

533221

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022

 

De gemeenteraad van Heusden heeft op 3 juli 2018 het Beleidsplan openbare verlichting 2018 – 2022 ‘Slim verlichten’ vastgesteld.

Het beleidsplan beschrijft het beleid voor de openbare verlichting in de gemeente voor de periode 2018 – 2022. Met het beleidsplan wordt ingezet op een bewuster, spaarzamer en efficiënter gebruik van de openbare verlichting.

Het draagt bij aan een veilig en comfortabel gebruik van de openbare ruimte tijdens duisternis met een minimale belasting van het (leef)milieu van mens en dier.

Procedures

Het beleid treedt in werking één dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Het beleidsplan Openbare Verlichting 2005 – 2015 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Het plan ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (073)513 17 89.