Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Waterplan Heusden 2018 - 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Waterplan Heusden 2018 - 2022
CiteertitelWaterplan Heusden 2018-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpRuimte en infrastructuur, Natuur en milieu
Externe bijlagenWaterplan Heusden 2018-2022 Bijlagen Waterplan Heusden 2018-2022 Bijlagen BRP Waterplan Heusden 2018-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie PDF-bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Waterwet
  2. wet Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2018nieuw

03-07-2018

gmb-2018-150945

551171

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Waterplan Heusden 2018 - 2022

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018;

gezien het voorstel van het college van 22 mei 2018,

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering;

 

gelet op de beraadslaging;

 

besluit:

· in te stemmen met het Waterplan Heusden 2018 - 2022 en hierbij de keuze te maken voor een afkoppelambitie van 60% in 60 jaar en kiezen voor een spaarvariant zonder BTW toerekening over de toevoegingen aan de voorziening riolering;

· in te stemmen met de rioolheffing horende bij de gekozen financieringsvariant;

· de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden vast te stellen;

· de afschrijvingstabel als bijlage van de Financiele verordening aan te passen waardoorvoor de afschrijvingstermijn ook een technische levensduur van 70 jaar zoals geschetst in het waterplan tot de mogelijkheden behoort.

 

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra