Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Besluit submandaat cluster Welzijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Besluit submandaat cluster Welzijn
CiteertitelBesluit submandaat cluster Welzijn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpZorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201826-09-2018mandaatbesluit

25-09-2018

gmb-2018-209741

00564466

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Besluit submandaat cluster Welzijn

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 september 2018

besloten:

de manager van het cluster Welzijn de bevoegdheid tot submandaat te verlenen ter realisering van een hulpstructuur. De taken waarop een en ander betrekking heeft, luiden als volgt:

  • -

    eerste inhoudelijke aanspreekpunt;

  • -

    fiatteren van college- en raadsvoorstellen;

  • -

    ondertekenen van uitgaande brieven.

namens het college van Heusden

mr. H.J.M. Timmermans

de secretaris,