Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Wijzigingsbesluit IKB-regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Wijzigingsbesluit IKB-regeling
CiteertitelWijzigingsbesluit IKB-regeling gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heusden/428297.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2018wijziging op bestaande IKB-regeling

16-10-2018

gmb-2018-223643

546710

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Wijzigingsbesluit IKB-regeling

 

Burgemeester en wethouders van Heusden;

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 160 van de Gemeentewet;

gezien de verkregen instemming van het Georganiseerd Overleg 25 september 2018;

besluiten:

de Regeling individueel keuzebudget (IKB) gemeente Heusden, zoals vastgesteld bij besluit van 6 december 2016 te wijzigen als volgt:

Artikel 1

In artikel 2 wordt onder een fiets verstaan: een fiets al dan niet elektronisch of motorisch voortgedreven en waar bij het gebruik hiervan al dan niet een kentekenplaat, een bromfietsrijbewijs en het dragen van een valhelm is verplicht.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Heusden van 16 oktober 2018.

De secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

De burgemeester, drs. R.H. Augusteijn wnd.