Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Delegatiebesluit onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Delegatiebesluit onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer
CiteertitelDelegatiebesluit onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2018nieuw

30-10-2018

gmb-2018-234804

00557633

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Delegatiebesluit onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2018;

gezien het voorstel van het college van 23 oktober 2018;

gelet op artikel 9 van de Wegenwet, de afdelingen 3.4 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 108, 147, 156 en 169 van de Gemeentewet;

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

de bevoegdheid van artikel 9 Wegenwet tot het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer te delegeren aan het college.

 

 

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra