Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte en infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018

11-12-2018

gmb-2018-268239

572313

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 december 2018

besloten:

 

  • -

    de ‘Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden’ vast te stellen;

  • -

    mandaat te verlenen aan de clustermanager BBR voor de uitvoering van deze beleidsregel;

  • -

    de ‘Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden’ over een jaar te evalueren.

 

namens het college van Heusden,

de secretaris,  

mr. H.J.M. Timmermans