Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Uitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed
Citeertitelgemeente Heusden - uitbreiding mandaatregeling cluster vastgoed
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeente Heusden - uitbreiding mandaatregeling cluster Vastgoed

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heusden/CVDR81386.html
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-52535.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2019nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-171729

00590095

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed

 

Besluit

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 juni 2019 besloten:

 

De volgende mandaten te verlenen aan de betreffende clustermanager

• Sluiten, wijzigen en beëindigen van huurovereenkomsten voor zowel particulieren en bedrijven ten aanzien van gronden;

• Sluiten, wijzigen en beëindigen van bruikleenovereenkomsten voor zowel particulieren en bedrijven ten aanzien van gronden;

 

Namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. H.J.M.Timmermans