Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Visie zonne-energie gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie zonne-energie gemeente Heusden
CiteertitelVisie zonne-energie gemeente Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageVisie zonne-energie gemeente Heusden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2019nieuwe regeling

17-09-2019

gmb-2019-235748

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie zonne-energie gemeente Heusden

 

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 september 2019;

 

gezien het voorstel van het college van 6 augustus 2019;

 

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering;

 

gelet op artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrechten artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de beraadslaging;

 

besluit:  

 

de 'Visie zonne-energie' vast te stellen;

 

De beleidsregels zijn als bijlage bijgevoegd.

De Visie zonne-energie treed in werking op de dag na publicatie.